In Memoriam - Amarylliskoor - Alken

Ga naar de inhoud

In Memoriam

Gerard Vreven
1940 - 2023
Beste familie, beste vrienden en kennissen van Gerard, beste koorleden, Gerard was in 1977, 46 jaar geleden, één van de stichtende leden van het koor. Op de laatste maanden na was hij steeds een actief lid van het koor en het koorbestuur, waar hij trouwens vele jaren voorzitter en erevoorzitter was. Hij was er graag bij, op concerten, koorreizen, bestuursuitstapjes en andere feestjes. En zoals alle koorleden genoot hij niet alleen van de muziek maar ook van goed gezelschap en van een goed glas.  
Gerard was een bas, en zoals jullie weten is de bas de laagste stem, maar ook de ondersteunende stem van een koor. Het woord ‘Bas’ staat binnen ons koor ook wel bekend als ‘bijzonder aangename stem’, en het moet gezegd, Gerard had een mooie, goede stem en hij kon bovendien zeer laag zingen.
Gerard, we laten je gaan en herinneren ons een zachte man, met fonkelende ogen bij een grappig verhaal, met lange speeches op de Sint Ceciliafeesten waar hij over ieder koorlid een grappige anekdote kon vertellen. Steeds optimistisch, maar ook realistisch in het aanvaarden van wat komen zou. Ten slotte herinneren we ons Gerard als een wijs man, met goede raad waar nodig.
Gerard, we laten je gaan en geven je terug aan de Schepping, aan moeder Aarde en Broeder Zon, zoals Sint Franciscus dat zo mooi uitdrukte in het Zonnelied. Door zijn opleiding in het Sint Franciscuscollege in Heusden bewonderde Gerard de boodschap van Franciscus van Assisi;  respect en eerbied voor de natuur, het universum en de Godheid.  Daarom draagt het koor zo dadelijk het Zonnelied van Sint Franciscus aan hem op.
Gerard, we laten je gaan, maar we laten je niet los. Je blijft diep aanwezig in de harten van alle koorleden. We zullen je missen.
Terug naar de inhoud